Bilservice

Ett av de bästa sätten att upprätthålla och förlänga din bils livslängd är genom att byta motorolja och oljefilter. Syftet med motoroljan är att smörja motorn och förhindra motorslitage. Ännu en viktig anledning är att ny motorolja bidrar till att rena motorn. Kör man för länge med gammal motorolja samlas alltmer metallpartiklar och förbränningsrester från bränslet, vilket ökar slitaget på motorn.

Oljebytet är ett lätt, men väldigt viktigt jobb för din bil. Dessutom innehåller den årliga servicen mer än så beroende på tillverkarens rekommendationer. Vi utför den årliga servicen som är rekommenderad för din bil.

Vanliga åtgärder är att byta motorolja, oljefilter, luftfilter, tändstift och ett antal andra delar beroende på om det är en liten eller en stor service. Om du servar din bil hos oss får du alltid minst 3 års garanti på reservdelarna och en stämpel i serviceboken som gör att din bil behåller sitt värde.