Släcka tvåor

Vi är även akrediterade av Swedac, vilket innebär certifiering, kontroll och provning som görs med hög kvalitet. Har din bil fått underkänt på den årliga besiktningen är du välkommen att vända dig till oss då vi åtgärdar tvåorna och släcker dem på plats. Du behöver alltså inte efter besöket hos oss boka ny efterkontroll hos besiktningsstation och åka dit, vilket i sig kan vara en tidskrävande process.